ผู้บริหารกรมประมง

ผู้บริหารกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |  อ่าน: 123 ครั้ง

 

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง

 

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ
รองอธิบดีกรมประมง

 

 

 

     นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง

 

 

 

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

 

 

ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง