ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย

ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 167 ครั้ง


ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย

ข้อมูล (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ) 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย  (คลิกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลรายอำเภอ)

1. อำเภอเมืองเชียงราย

2. อำเภอเวียงชัย

3. อำเภอเชียงของ

4. อำเภอเทิง

5. อำเภอพาน

6. อำเภอป่าแดด

7. อำเภอแม่จัน

8. อำเภอเชียงแสน

9. อำเภอแม่สาย

10. อำเภอแม่สรวย

11. อำเภอเวียงป่าเป้า

12. อำเภอพญาเม็งราย

13. อำเภอเวียงแก่น

14. อำเภอขุนตาล

15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

16. อำเภอแม่ลาว

17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

18. อำเภอดอยหลวง