">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

  • ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร
  • [2021-11-22] เอกสารเผยแพร่ฉบับที่1/ 2564 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา [2021-08-05] พาปลาน้ำโขงกลับบ้านสู่กว๊านพะเยา [2021-01-18] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) [2020-12-16] การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) [2020-06-23] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [2020-06-08] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา [2020-06-01] ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร [2020-05-21] ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย [2020-05-03] ประชาสัมพนธ์สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-03-30] ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต

    ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร 

     เผยเเพร่: 2020-03-30 |  อ่าน: 420 ครั้ง


    เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 CVID-19 ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 5 มิถุนายน 2563