ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย

 • [2021-11-22] เอกสารเผยแพร่ฉบับที่1/ 2564 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา [2021-08-05] พาปลาน้ำโขงกลับบ้านสู่กว๊านพะเยา [2020-06-08] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา [2020-06-01] ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร [2020-05-21] ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย [2020-05-03] ประชาสัมพนธ์สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-03-30] ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต [2020-02-28] วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยต้องรู้ [2020-02-12] ประกาศกรมประมง

  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  ด้วยกรมประมง ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ... ซึ่งจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางด้านล่างนี้

  wink รายละเอียดและเนื้อหา

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....