">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)

  • [2023-01-06] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา [2022-12-16] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าประมง" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อ "ชาวประมง" รับออกแบบกระเช้าส่งมอบความสุขความห่วงใยให้คนที่คุณรักในวันขึ้นปีใหม่ [2022-12-13] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าประมง" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อ "ชาวประมง" รับออกแบบกระเช้าส่งมอบความสุขความห่วงใยให้คนที่คุณรักในวันขึ้นปีใหม่ [2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระวังโรคระบาดปลาในช่วงฤดูหนาว ควรปฏิบัติดังนี้ [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หนองบัว (บ้านไคร้ป่าคา) หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง) [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)

    แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง) 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง