2.จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ดาวน์โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ

2.จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ดาวน์โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 319 ครั้ง

 

2.จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

ดาวน์โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ

 

ประเภทและสถานประกอบการประมง

และประมงต่อเนื่อง

แพร่

(แห่ง)

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง

4

แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม

3

ผู้ค้าปัจจัยการผลิต

3

รวม

10