1.จำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)ดาวน์โหลดดังเอกสารแนบ

1.จำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)ดาวน์โหลดดังเอกสารแนบ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

  1. จำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)ดาวน์โหลดดังเอกสารแนบ

อำเภอ

แยกตามประเภทการเลี้ยง

 

เลี้ยงแบบยังชีพ(ราย)

เลี้ยงแบบพาณิชย์(ราย)

พื้นที่เลี้ยงรวม(ไร่)

    เมืองแพร่

590

13

                       384

    ร้องกวาง

986

58

672

    ลอง

1,745

7

                     984

    สูงเม่น

164

6

                       142

    เด่นชัย

141

3

                        63

    สอง

967

13

                       746

    วังชิ้น

2,287

3

984

    หนองม่วงไข่

190

6

171

รวม

7,070

109

4,146