ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด                                                                                                              

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด                                                                                                              

 • [2023-02-08] ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวทางในการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง [2023-02-08] การตรวจสอบฟาร์ม GAP กบ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่  [2023-02-08] ลงพื้นที่ออกติดตามและชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง พ.ศ.2566) [2023-02-08] อนุบาลลูกพันธ์ปลากดหลวงในกระชัง [2023-02-08] ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย 6-8 กุมภาพันธ์2566 [2023-02-02] ร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการการเพิ่มช่องทางการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสรรค์ [2023-02-02] ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย [2023-02-02]  ร่วมงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-01-27] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) [2023-01-27] ประมงอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ (อ.ร้องกวาง)

  ประกาศจังหวัดแพร่  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด                                                                                                                

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


                                                      

                                                                                                                                         ประกาศจังหวัดแพร่

   เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

                                                                                                                ************************************

                     ด้วยจังหวัดแพร่  โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่   มีความประสงค์จะทำการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  รวมจำนวน   52 รายการ   ตามรายการครุภัณฑ์ที่แนบท้ายนี้  ด้วยวิธีขายทอดตลอด  โดยการยื่นซองใบเสนอราคาและเปิดซองประมูลราคา  ในวันที่   21   มีนาคม  2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

                     โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ปรากฎดังเอกสารแนบ