">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

  • [2022-06-23] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ประมง) [2022-06-23] ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง 26 รังสิตเหนือ [2022-06-23] ข่าวกิจกรรม!!! ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [2022-06-17] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ [2022-06-17] ประชาสัมพันธ์!!! แซ่บ สะดุ้ง จุ้งมาแล้ว [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์!!! ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อปลา [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์!!!รับมอบจระเข้น้ำจืด [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์!!!ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565

    ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

     บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายทัศน์ ทิพย์กองลาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์กุ้งก้ามกราม) แก่เกษตรกร อ.ผักไห่ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่