ประชุมคณะกรรมการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินลำพูน ครั้งที่2 /2561

อบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] อบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งด้านการประมง ปี 2563 [2020-01-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง [2019-11-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมทำประชาคม [2019-09-03 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2019-06-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดนิทรรศการ "โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดลำพูน" [2019-02-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2019-01-24 ]

ประชุมคณะกรรมการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินลำพูน ครั้งที่2 /2561 

 เผยเเพร่: 2019-01-24  |  อ่าน: 291 ครั้ง

 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลำพูน ครั้งที่2 /2561 เพื่อพิจารณาการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  พื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน