หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง [2020-05-27 ] ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเกษรกร  [2020-05-07 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน [2020-04-21 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2563 [2020-04-21 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน [2020-04-10 ] อบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] อบรมเกษตรกร โครงการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-01-29 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งด้านการประมง ปี 2563 [2020-01-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง [2019-11-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมทำประชาคม [2019-09-03 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2019-06-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดนิทรรศการ "โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดลำพูน" [2019-02-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2019-01-24 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนภิมูพล ตาก อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตำบลก้อ ประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่รักษาพืชพันธุ์(วังอุบปาก) [2019-01-24 ] ประมงอำเภอลี้ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหดรณ์ในจังหวัดลำพูน [2019-01-22 ] ประมงอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตรด้านการประมง [2019-01-22 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2018-12-28 ] กรมประมง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2018-12-20 ] ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  [2018-11-26 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 [2018-11-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [2018-10-23 ] ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2562 [2018-09-24 ] แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [2018-09-24 ] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-09-24 ] สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณแม่น้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร [2018-09-18 ] หน่วยบริการประชาชนตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2561  [2018-09-07 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย [2018-09-07 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-08-10 ]

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 

 เผยเเพร่: 2018-08-10  |  อ่าน: 366 ครั้ง

 

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน นางธศินี  นนทพันธ์ ประมงอำเภอป่าซาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีประชาชนเข้ารับบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 30 ราย และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลานิล จำนวน 6,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยแหล่งน้ำในพื้นที่ต่อไปโดยมีท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีประชาชนเข้ารับบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 40 ราย และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลานิล จำนวน 9,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยแหล่งน้ำในพื้นที่ต่อไป