เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูการสำรวจตลาดปลานํ้าจืด [2020-07-03 ] สถิติการนำเข้าสัตว์นำ้ซากสัตว์นํ้าเชียงใหม่ [2020-05-29 ] แหล่งน้ำจังหวัดเชียงใหม่ [2020-05-29 ] เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงใหม่ [2020-05-29 ] องค์กรชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ [2020-05-29 ] การทำการประมงสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากธรรมชาติ [2020-05-29 ] การดำเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2020-05-29 ] ผู้ขึ้นทะเบียนเครื่องมือทำการประมง จังหวัดเชียงใหม่ (ทบ.3) [2020-05-29 ] ผู้ประกอบการด้านการประมง จังหวัดเชีบงใหม่ (ทบ.2) [2020-05-29 ] ภาพรวมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จังหวัดเชียงใหม่ (ทบ.1) [2020-05-29 ] กลุ่มแปรรูปสัตว์นํ้าเชียงใหม่ [2020-05-29 ]
อ่านทั้งหมด 

เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงใหม่ 

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |  อ่าน: 374 ครั้ง