ประมงอำเภอนาแก ต้อนรับเกษตรกรจากจังหวัดมุกดาหาร ดูงานแปลงใหญ่ลูกอ๊อด อำเภอเรณูนคร

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประมงอำเภอนาแก ต้อนรับเกษตรกรจากจังหวัดมุกดาหาร ดูงานแปลงใหญ่ลูกอ๊อด อำเภอเรณูนคร

  • [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570) [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวืน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2023-05-26] กรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงห้ามทำการประมงโดยเครื่องมือประมงทุกชนิด [2023-05-24] ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP [2023-05-23] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก Zoning by agri - map [2023-05-22] ติดตามให้คำแนะนำโครงการทหารพันธุ์ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาเผาะลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ดำเนินการประเมินผลผลิตของสัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ

    ประมงอำเภอนาแก ต้อนรับเกษตรกรจากจังหวัดมุกดาหาร ดูงานแปลงใหญ่ลูกอ๊อด อำเภอเรณูนคร 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง ประมงอำเภอนาแก ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อด ให้การต้อนรับคณะกลุ่มธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำห้วยถ้ำมด จังหวัดมุกดาหาร ในการศึกษาดูงานเรื่องการเพาะพันธุ์กบ การบริหารจัดการกลุ่ม ของกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ พื้นที่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง บ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม