ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำคณะนายอำเภอเมืองนครพนม ลงตรวจสอบกระชังประกอบการพิจารณาอนุญาต

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำคณะนายอำเภอเมืองนครพนม ลงตรวจสอบกระชังประกอบการพิจารณาอนุญาต

  • [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570) [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวืน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2023-05-26] กรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงห้ามทำการประมงโดยเครื่องมือประมงทุกชนิด [2023-05-24] ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP [2023-05-23] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก Zoning by agri - map [2023-05-22] ติดตามให้คำแนะนำโครงการทหารพันธุ์ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาเผาะลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ดำเนินการประเมินผลผลิตของสัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ

    ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำคณะนายอำเภอเมืองนครพนม ลงตรวจสอบกระชังประกอบการพิจารณาอนุญาต 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ได้นำคณะนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยกำนันตำบลอาจสามารถ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงตรวจสอบกระชัง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน จำนวนเกษตรกร 110 ราย