ประมงจังหวัดนครพนม ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประมงจังหวัดนครพนม ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

  • [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570) [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวืน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2023-05-26] กรมประมงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงห้ามทำการประมงโดยเครื่องมือประมงทุกชนิด [2023-05-24] ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP [2023-05-23] มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก Zoning by agri - map [2023-05-22] ติดตามให้คำแนะนำโครงการทหารพันธุ์ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาเผาะลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง [2023-05-22] สำนักงานประมงจังนครพนม ดำเนินการประเมินผลผลิตของสัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ

    ประมงจังหวัดนครพนม ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยมุ่งให้ความสำคัญให้การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปศุสัตว์ และประมง พร้อมได้อนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัด (Y2) ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนางานด้านประมงและแก้ปัญหาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนครพนมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยมุ่งให้ความสำคัญให้การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปศุสัตว์ และประมง พร้อมได้อนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัด (Y2) ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนางานด้านประมงและแก้ปัญหาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนครพนม