รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

  • [2022-09-08] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองตรวจการประมง [2022-09-02] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม [2022-08-24] กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฎิบัติการ [2022-08-15] ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [2022-07-26] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-23]  โครงการแปลงใหญ่ปลานิล ปี2565 ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิล(แปลงเพศ) จำนวน 3,000ตัว [2022-05-23] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากน้ำโขงสู่หนองหาร [2022-05-23] นางสาวประภาพร จันทะขิน ประมงอำเภอโพนสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) [2022-05-23] ส่งเสริมองค์ความรู้ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2565 พื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง [2022-05-17] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom

    รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค