ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [2021-11-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการบริโภคจระเขัน้ำจืดและลูกอ๊อด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019  [2021-11-22 ] ตรวจเยี่ยมงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-11-11 ] จังหวัดนครพนม ตรวจติดตามโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินเหลือจ่าย) ด้านประมง พื้นที่อำเภอเมืองนครพนม [2021-10-27 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เตือนภัยพิบัติด้านการประมงจากพายุโซนร้อน "คมปาซุ" [2021-10-15 ] กรมประมงได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฏกระทรวง กำหนดให้ซากสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [2021-10-15 ] ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  [2021-10-15 ] เปิดตัว Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”  [2021-10-15 ] เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง [2021-10-07 ] ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2021-10-01 ]

ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

 เผยเเพร่: 2021-10-01  |  อ่าน: 83 ครั้ง


วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนาย

ทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังตำบลหนองเทา ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน และกลุ่มเลี้ยงปลาเผาะบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เพื่อขอขอบคุณที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ท่านได้ติดตามให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปลานิลในกระชังล้นตลาด ราคาตกต่ำ ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง