สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เตือนภัยพิบัติด้านการประมงจากพายุโซนร้อน "คมปาซุ" [2021-10-15 ] กรมประมงได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฏกระทรวง กำหนดให้ซากสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [2021-10-15 ] ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  [2021-10-15 ] เปิดตัว Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”  [2021-10-15 ] เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง [2021-10-07 ] ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2021-10-01 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำสงคราม [2021-09-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-29 ] เรื่อง ขอประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. 7421-2561 มกษ.7434-2562 และ มกษ.7436-2563 และขอแจ้งเวียนเอกสารคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานดังกล่าว [2021-09-21 ] เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [2021-09-17 ]

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |  อ่าน: 42 ครั้ง


วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด พ.ศ.2558 จำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้

1. บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ ต บ้านหมันหย่อน ต. แสนพัน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

2.บริวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 บ้านท่าอุเทน ต. ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

3.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

4.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 บ้านพนอม ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

5.บริเวณแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านพนอมเหนือ ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

6.บริเวณลำน้ำบัง หมู่ที่ 7 ต.ท่าลาด อ. เรณูนคร จ. นครพนม

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาให้พื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558