การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน

แจ้งประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เตือนภัยพิบัติด้านการประมงจากพายุโซนร้อน "คมปาซุ" [2021-10-15 ] กรมประมงได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฏกระทรวง กำหนดให้ซากสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [2021-10-15 ] ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  [2021-10-15 ] เปิดตัว Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”  [2021-10-15 ] เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง [2021-10-07 ] ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2021-10-01 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำสงคราม [2021-09-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-29 ] เรื่อง ขอประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. 7421-2561 มกษ.7434-2562 และ มกษ.7436-2563 และขอแจ้งเวียนเอกสารคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานดังกล่าว [2021-09-21 ] เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [2021-09-17 ]

การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน 

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |  อ่าน: 43 ครั้ง


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งในช่วงนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ และยึดหลักการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม