ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2020-12-04 ] จำหน่ายปลาส้มบ้านตะคุ อ.แกดำ [2020-07-13 ] เชิญชวนแสดงความคิดเห็น “ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการประมงแห่งชาติ - ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย”  [2020-05-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2563 [2020-04-28 ] โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย [2019-09-24 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ปี 2561 ครั้ง 34 [2018-09-18 ] ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-09-14 ] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงาน [2018-08-23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-06-19 ] มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาให้แก่ เกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 อ.ยางสีสุราช [2018-06-12 ] ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-06-08 ] โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง รัชการที่ 9 ปี 2561 อ.กุุดรัง [2018-06-05 ] “Kick Off” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-05-30 ] “Field day” อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม [2018-05-23 ] “Field day” อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม [2018-05-23 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตรจำนวน 4 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร [2018-05-11 ] การฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกร (งบจังหวัด ปี 2561) [2018-05-07 ] สำนักงานประมงอำเภอเชียงยืน "มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร (ชปพ.ประมง)" [2018-05-04 ] ประชาสัมพันธ์และรับคำขออนุญาตเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำชี พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [2018-03-23 ] โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมีนาคม 2561 [2018-03-21 ] โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ตำบลเลิงใต้ และอำเภอโกสุมพิสัย  [2018-03-15 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (ศพก.) ศูนย์หลักด้านประมง [2018-03-08 ] งานสู่ขวัญธัญญาหารและสรรพสัตว์มงคง [2018-03-02 ] โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by Agri-map) อ.วาปีปทุม [2018-02-28 ] โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by-agri-map ) อ.เมืองมหาสารคาม [2018-02-28 ] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง [2018-02-28 ] โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map) อ.บรบือ [2018-02-28 ] วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 [2018-02-28 ] วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 [2018-02-26 ] ประชาสัมพันธ์ [2018-02-20 ]

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2018-02-20  |  อ่าน: 229 ครั้ง