">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560

  • [2022-02-17] ระบบตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง [2020-07-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2563 [2020-03-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2563 [2020-02-12] ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึกปลาสวาย [2018-10-31] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [2018-05-13] สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561 [2018-04-06] การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ [2018-03-04] แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561 [2018-01-22] อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [2018-01-20] ข้อมูลโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว 61

    ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560