ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2560

ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึกปลาสวาย [2020-02-12 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [2018-10-31 ] สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561  [2018-05-13 ] การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ [2018-04-06 ] แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561 [2018-03-04 ] อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [2018-01-22 ] ข้อมูลโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว 61  [2018-01-20 ] ประกวดราคาซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60127391331) [2018-01-19 ] งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 [2018-01-10 ] โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) ด้วยครับ อยากให้พี่น้องเกษตรกร/ประชาชน ชมกันมากๆ เพื่อเข้าใจการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน และ โครงการ 9101ฯ นี้ จะต่อยอด/ดำเนินการต่อเนื่องจากผลกำไรของการดำเนินการ เกิดการจ้างงาน/รายได้ให้เกษตรกร เกิดความยั่งยืน นับเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  [2017-07-31 ]

ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2560  

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |  อ่าน: 496 ครั้ง