ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูญพันธุ์ (CITES) [2019-11-25 ] กิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง ณ เครือข่าย ศพก. หมู่ที่ 6         ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี                   [2019-11-19 ]  ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี                   [2019-11-18 ] ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) [2019-11-15 ] ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2563 [2019-11-14 ] ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2563 [2019-11-13 ] จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) [2019-11-12 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [2019-10-10 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงสมุทรปราการ [2019-10-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-09-03 ]

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่?  10 ตุลาคม? 2562? นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี?  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 68 ถุง              ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี         โดยมีนายธีรทัศน์  ศิริแดง ประมงจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณคลองห้า ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี