วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวนา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล [2020-08-07 ] ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-06 ] งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-06 ] วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย พายุซินลากู [2020-08-06 ] วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับและร่วมประชุม กับนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 [2020-08-05 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-08-05 ] วันที่ 2 สิงหาคม 25563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้ำท่วม พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา  [2020-08-05 ] วันที่ 2 สิหาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้ำท่วม  [2020-08-05 ] วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-08-03 ] วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-20 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 - 23.00 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-20 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสถิตย์ คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสังพร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-17 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ [2020-07-17 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. - 21.30 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-17 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2020-07-16 ] นที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-07-16 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ [2020-07-16 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-16 ] วันทื่ 12 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-16 ] วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-13 ] วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น. - 22.00 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-13 ] นที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-07-13 ] รูปภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 [2020-07-09 ] งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-07-09 ]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563  

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |  อ่าน: 34 ครั้ง

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระวอ พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมได้พิจารณามีมติกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผนดินในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดพื้นที่ในที่จับสัตว์น้ำเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบางส่วนให้เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาลทางธรรมชาติของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง