5.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด

5.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด

แหล่งน้ำปิด                จำนวน 750 แหล่ง

พื้นที่แหล่งน้ำปิด         จำนวน 16,878.75 ไร่