14.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดหนองบัวลำภู

14.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 20 ครั้ง

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (หลัก/เครือข่าย) 

-ศูนย์หลัก          จำนวน 6 แห่ง

-ศูนย์เครือข่าย    จำนวน 42 แห่ง