ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2019-11-29 ] ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2019-11-29 ] ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-28 ] งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-24 ] วันที่ 20 กันยายน 2562 ร่วมงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ปี [2019-09-24 ] วันที่ 19 กันยายน 2562 ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอนาวัง [2019-09-19 ] วันที่18 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน เพิ่มปริมาณผลผลิตลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกใ้ห้กับชุมชนฯ  [2019-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ร่วมหารือและออกแบบภารกิจตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโซนนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2019-09-18 ] วันที่ 17 - 19 กันยายน 2562 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง ประจำปี 2562 [2019-09-18 ] วันที่ 17 กันยายน 2562 ออกปฏิบัติงานโครงการ โรงเรียนตามพระราชดำริฯ โดยติดตามความก้าวหน้า [2019-09-17 ]

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2019-09-17  |  อ่าน: 34 ครั้ง