กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และนางสาวดาพร หนันทะเจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน [2021-01-21 ] วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2021-01-21 ] วันที่ 20 มกราคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2021-01-21 ] วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-01-21 ] วันที่ 19 - 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวบุรัสกร แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [2021-01-21 ] วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2021-01-21 ] วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2021-01-21 ] วันที่ 18 มกราคม 2564 นายชัยพร มังคละแสน ประมงอำเภอนากลาง พร้อมด้วย นางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง  [2021-01-21 ] วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 05.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมง จังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-01-21 ] วันที่ 17 มกราคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  [2021-01-21 ] วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2021-01-21 ] วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายชัยพร มังคละแสน ประมงอำเภอนากลาง  [2021-01-21 ] วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-01-21 ] วันที่ 14 มกราคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง [2021-01-21 ] วันที่ 12 – 13 มกราคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับนายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ [2021-01-21 ] วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2021-01-21 ] ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 [2021-01-11 ] งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [2021-01-11 ] วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ [2021-01-11 ] วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2021-01-05 ] วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  [2020-12-29 ] วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-12-29 ] วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางถนอมขวัญ  นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-12-25 ] วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 15.06 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมง  [2020-12-25 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-12-24 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมจิตร พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-12-24 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-12-24 ]

กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”  

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |  อ่าน: 673 ครั้ง