กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด [2020-05-29 ] วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานดังนี้ 1.มอบปัจจัยการผลิตโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ (ถังหมัก , กากน้ำตาล) [2020-05-29 ] วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-05-29 ] วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-05-29 ] วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-05-23 ] วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-05-23 ] วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-05-23 ] วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง [2020-05-23 ] วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ [2020-05-23 ] วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-05-23 ] วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-05-23 ] วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ [2020-05-23 ] วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-05-18 ] วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2020-05-18 ] วันที่ 15 พฤภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-05-18 ] วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายสมจิตร พงษ์หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-05-15 ] วันที่ 14 พฤภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-05-15 ] วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา [2020-05-14 ] วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  [2020-05-14 ] วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2020-05-14 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2020-05-14 ] วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-05-14 ] วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง  [2020-05-14 ] วันที่ 12 พฤภาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-05-14 ] วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา [2020-05-14 ] วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง  [2020-05-14 ] วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2020-05-14 ] วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-05-14 ] วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-05-14 ] วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-05-14 ]

กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย”  

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 506 ครั้ง