วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-28 ] งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-24 ] วันที่ 20 กันยายน 2562 ร่วมงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ปี [2019-09-24 ] วันที่ 19 กันยายน 2562 ร่วมกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอนาวัง [2019-09-19 ] วันที่18 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน เพิ่มปริมาณผลผลิตลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกใ้ห้กับชุมชนฯ  [2019-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ร่วมหารือและออกแบบภารกิจตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโซนนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2019-09-18 ] วันที่ 17 - 19 กันยายน 2562 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง ประจำปี 2562 [2019-09-18 ] วันที่ 17 กันยายน 2562 ออกปฏิบัติงานโครงการ โรงเรียนตามพระราชดำริฯ โดยติดตามความก้าวหน้า [2019-09-17 ] วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562 [2019-09-16 ] วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ [2019-09-13 ]

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

 เผยเเพร่: 2019-09-13  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอัมพุชินี  ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ  นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสมจิตร์  พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นของประชาชน” โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาวัดศรีธารารามบ้านโคกม่วงชุม หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู