วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-11-27 ] วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-11-27 ] วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ [2020-11-26 ] วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-11-26 ] วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ [2020-11-25 ] วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมจิตร พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2020-11-25 ] วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  [2020-11-25 ] วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-11-25 ] ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 27 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู [2020-11-23 ] วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง [2020-11-23 ] วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  [2020-11-23 ] วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-11-23 ] วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-11-23 ] วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-11-16 ] วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง [2020-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา  [2020-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2020-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-11-16 ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-11-13 ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-11-13 ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา [2020-11-13 ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2020-11-12 ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2020-11-12 ] วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-11-12 ] วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง [2020-11-11 ] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-11-10 ] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2020-11-10 ] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-11-10 ]

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

 เผยเเพร่: 2020-11-10  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอัมพุชินี  ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ  นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสมจิตร์  พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นของประชาชน” โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาวัดศรีธารารามบ้านโคกม่วงชุม หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู