โครงการประมงอาสา

โครงการประมงอาสา 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 908 ครั้ง

 

โครงการประมงอาสา

 

  หลักการและเหตุผล
 
 
                  โครงการประมงอาสาดดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ มีประมงอาสากระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ ๑๔,๐๐๐ ราย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ กรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจราชการกรมรับผิดชอบและดำเนินการถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินการใหม่ คือ คัดเลือกประมงอาสารายเดิมที่ยังมีประสิทธิภาพ และสนใจในการทำหน้าที่ประมงอาสามาพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายประมงอาสาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการคัดเลือกประมงอาสาจังหวัดละ ๓๐ ราย เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายประมงอาสาในแต่ละปี
 

 

   
   
   
  วัตถุประสงค์
   
 
            เพื่อพัฒนาประมงอาสาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมงได้โดยมีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกันและได้รับการยอมรับจากชุมชน ตลอดจนทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอาสา
   
   
   
   
   
   
  ..............................................