วันที่ 17 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสังส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวิทยา  ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสังและผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าลาด กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจืดอุดรธานี [2021-10-15 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง [2021-10-14 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมชี้แจงเตรียมการกรณีหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมประมงในเขตท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู และชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-10-14 ] การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 [2021-10-14 ] งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [2021-10-14 ] เอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-10-12 ] เอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-10-12 ] ประกาศ งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-10-12 ] ประกาศ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-10-12 ] วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  [2021-10-12 ]

วันที่ 17 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสังส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2021-10-12  |  อ่าน: 27 ครั้ง


วันที่ 17 กันยายน 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร - ศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลา (Mobile Hatchery)" ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มละ 10 รายรวม 50 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในการส่งมอบฯ