การบริหารจัดการด้านการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ep.1 และ ep.2

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  [2021-10-20 ] นที่19 ตุลาคม 2564 ประมงอำเภอศรีบุญเรืองส่งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุก และอาหาร โครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง [2021-10-19 ] นำความห่วงใยด้วยชุดถุงยังชีพในนามของผู้บริหารกรมประมง ไปมอบให้ครอบครัวชาวประมง จำนวน 6 ครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกชายหญิงรวม 15 คน  [2021-10-19 ] วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูตรวจรับวัสดุการเกษตร และส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  [2021-10-19 ] วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [2021-10-19 ] วันที่19 ตุลาคม 2564 ประมงอำเภอโนนสัง ได้ส่งมอบปลาดุกและอาหารปลาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง [2021-10-19 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวิทยา  ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสังและผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าลาด กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจืดอุดรธานี [2021-10-15 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง [2021-10-14 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมชี้แจงเตรียมการกรณีหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมประมงในเขตท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู และชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-10-14 ] การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 [2021-10-14 ]

การบริหารจัดการด้านการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ep.1 และ ep.2 

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 109 ครั้ง


การบริหารจัดการด้านการประมงในแหล่งน้ำ เป็นหนึ่งในนโยบายที่กรมประมงดำเนินการขับเคลื่อน มุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของทรัพยากร ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กรมประมงเข้าไปดำเนินการ   เพื่อริเริ่มโครงการต่าง ๆ ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน และทำควบคู่ไปกับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  จนปัจจุบันมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร  ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรนั้น และประสบผลสำเร็จอย่างไร ไปติดตามชมกันค่ะ 

ep.1 https://www.youtube.com/watch?v=H7rPjKzh5rM

ep.2 https://www.youtube.com/watch?v=JBiqYD70T_k

คลิ๊กชมคลิป การบริหารจัดการด้านการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ep.1 และ ep.2

สามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube ช่องสถานีประมงต้นแบบ 
กดติดตาม (Subscribe) Youtube: สถานีประมงต้นแบบ เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป