ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-17 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับเทศบาลตำบลนากลาง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 80,000 ตัว  [2021-09-17 ] วันที่ 16 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสัง ปฏิบัติงานติดตามและเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร(รายแปลง ) ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่ [2021-09-16 ] วันที่ 15 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร - ศาสตร์พระราชา [2021-09-16 ] วันที่ 14 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร - ศาสตร์พระราชา  [2021-09-16 ] วันที่ 13 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู [2021-09-16 ] วันที่ 15 กันยายน 2564 ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. [2021-09-16 ] วันที่ 15 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสัง ปฎิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ [2021-09-15 ] วันที่ 14 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสัง และนายอำเภอโนนสังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมต้อนรับนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาตรวจราชการโรงเรียนโคกป่ากุง [2021-09-15 ] 14 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมชุดเฉพาะกิจการดูแลพี่น้องชาวประมงที่มาทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-15 ]

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2021-09-15  |  อ่าน: 244 ครั้ง


??????ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู??????

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน