วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงฤดูน้ำแดงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [2021-09-28 ] สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ [2021-09-23 ] วันที่ 22 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ผ่านระบบออนไลน์  จากกรมประมง [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-22 ] วันที่ 20 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับประมงอำเภอสุวรรณคูหาตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา [2021-09-21 ] วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬออกประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูป [2021-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอศรีบุญเรืองส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูฯ [2021-09-19 ]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงฤดูน้ำแดงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |  อ่าน: 116 ครั้ง


วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงฤดูน้ำแดงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายสมจิต พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง นางสาวดาพร หนันทะ จพง.ประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ออกปฏิบัติงานตรวจตราควบคุมการทำการประมงเพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสได้วางไข่ได้ทำการตรวจยึดเก็บกู้เครื่องมือทำการประมงที่ห้ามทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ( 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564) ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ แหสวรรค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เมตร จำนวน 3 ชุด ลอบพับความยาว 20 เมตร จำนวน 2 ชุด แหความยาว 8-15 ศอก จำนวน 4 ปากและข่ายลอย จำนวน 50 ผืน