วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [2021-09-28 ] สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ [2021-09-23 ] วันที่ 22 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ผ่านระบบออนไลน์  จากกรมประมง [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-22 ] วันที่ 20 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับประมงอำเภอสุวรรณคูหาตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา [2021-09-21 ] วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬออกประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูป [2021-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอศรีบุญเรืองส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูฯ [2021-09-19 ]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |  อ่าน: 145 ครั้ง


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีปริมาณน้ำในลำน้ำพองเริ่มไหลลงอ่างเก็บน้ำฯ อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ทำให้พ่อแม่พันธุ์ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ และมีชาวประมงทยอยมาจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงประเภทยอขนาดเล็กปากกว้างไม่เกิน 2 เมตรซึ่งอนุญาตให้ทำได้