วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำฯ

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [2021-09-28 ] สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ [2021-09-23 ] วันที่ 22 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ผ่านระบบออนไลน์  จากกรมประมง [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-22 ] วันที่ 20 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับประมงอำเภอสุวรรณคูหาตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา [2021-09-21 ] วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬออกประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูป [2021-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอศรีบุญเรืองส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูฯ [2021-09-19 ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำฯ  

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |  อ่าน: 89 ครั้ง


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำฯ ในพื้นที่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง ออกตรวจตราการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่ามีระดับน้ำลดลง ชาวประมงลดลง จับปลาได้น้อยลง น้ำตามลำน้ำสาขาที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ไหลช้าลงถึงหยุดนิ่ง เวลา 19.00 น. ตรวจพบการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 2 ราย โดยใช้ยอขันช่อประกอบอวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในร่องลำน้ำพองโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมงเรื่องห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงคือยอขันช่อพร้อมงาก้นถุงจำนวน 1 ผืน และข่ายกางกั้นยาว 50 เมตร จำนวน 1 ผืน นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม