วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูปี๒๕๖๔ [2021-09-23 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ [2021-09-23 ] วันที่ 22 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 ผ่านระบบออนไลน์  จากกรมประมง [2021-09-22 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-09-22 ] วันที่ 20 กันยายน 2564 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับประมงอำเภอสุวรรณคูหาตรวจรับวัสดุการเกษตร สำหรับมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา [2021-09-21 ] วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬออกประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูป [2021-09-19 ] วันที่ 18 กันยายน 2564 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอศรีบุญเรืองส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูฯ [2021-09-19 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 ประมงอำเภอโนนสังส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู [2021-09-19 ]

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-09-19  |  อ่าน: 95 ครั้ง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง และประเมินความรู้เกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri Map) ประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินกิจกรรม และเตรียมความพร้อมของเกษตรกร เพื่อยื่นขอตรวจรับรองมาตรเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ ประจำปี 2564 และตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้นำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 ของอำเภอสุวรรณคูหา ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู