พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [2019-07-01 ] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ พ.ศ. 2562  [2019-07-01 ] มาตรการควบคุมการประมงในน่านน้ำจืด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  [2019-07-01 ] พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิประมง ในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482  [2019-07-01 ] การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4  [2019-07-01 ] กำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559 [2019-07-01 ] กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559 [2019-07-01 ] พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  [2019-07-01 ] กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ ฯ พ.ศ. 2561  [2019-07-01 ] พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 [2019-05-29 ]

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  

 เผยเเพร่: 2019-05-29  |  อ่าน: 93 ครั้ง