ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 4/2563 [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ  หนองน้ำโคกผาส้วม ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำหนองหัวลิง จำนวน 200,000 ตัว  [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำหนองบัว สระอีสานเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยตั๊กแตน อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ สระน้ำหนองดงดิบ บ้านดงดิบ [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนบ้านคูเมืองตก หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ ปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำหนองกันจอ อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [2020-03-27 ]

ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 11 ครั้ง

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งด้านประมง9 มีนาคม 2563 นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งด้านประมง