ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563  [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 4/2563 [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชาวบ้าน ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 200,000 ตัว ณ  หนองน้ำโคกผาส้วม ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง ม.3 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำหนองหัวลิง จำนวน 200,000 ตัว  [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำหนองบัว สระอีสานเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยตั๊กแตน อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ชาวบ้านในพื้นที่ สระน้ำหนองดงดิบ บ้านดงดิบ [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนบ้านคูเมืองตก หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ ปล่อยลูกกุ้งกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 [2020-03-30 ]

 ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการแหล่งน้ำ และเซียนแหที่มาร่วมลงแหจับปลา ณ  หนองใหญ่ บ้านนากระแซง ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งปีนี้คณะกรรมการแหล่งน้ำได้ดำเนินกิจกรรม "เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ " ต่อเนื่องปีที่ 9 มีเซียนแหร่วมลงแหจับปลา จำนวน 620 ราย มีการขายบัตรๆละ 200 บาท ได้รับเสื้อแขนยาว จำนวน 1ตัว ปีนี้ เซียนแห 1 ราย จับปลาได้เฉลี่ย รายละประมาณ 30 กก.ปลาที่จับได้ส่วนมากเป็นปลานิล ตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์ สร้อยขาว ปลาจีน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้เซียนแหที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก