รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 434

  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)
  • [2022-01-11] ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ [2022-01-11] ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ทางด่านพรมแดนถาวรคลองลึก [2022-01-05] สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว) [2022-01-04] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด [2021-12-22] ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก) [2021-12-22] ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก) [2021-12-22] ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก [2021-12-03] สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว) [2021-12-02] รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด [2021-11-25] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

    รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศบป.เขต 4 (สระแก้ว) 

     เผยเเพร่: 2021-11-25 |  อ่าน: 216 ครั้ง


    ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) และด่านตรวจประมงในสังกัด ตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในภารกิจใหม่ โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) การจัดประชุมภายในหน่วยงานของศูนย์ฯและด่านในสังกัด การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคคลากรภายในหน่วยงาน และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภารกิจงานใหม่