เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง

กระดานข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [2021-09-06 ] กระดานข่าวประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 [2021-07-20 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 [2021-07-04 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 [2021-07-04 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564 [2021-06-02 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 [2021-05-16 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ [2021-05-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง [2021-05-11 ] กระดานข่าวประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 [2021-05-01 ] หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์  [2021-04-30 ]

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-04-30  |  อ่าน: 208 ครั้ง


วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง มอบหมายนางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการปประมงปฏิบัติการ นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สอนวิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าของเรือประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นายท้ายเรือที่เป็นผู้จัดทำบันทึกการทำการประมง ทั้งนี้เนื่องจากตรวจพบข้อบกพร่องน้ำหนักสัตว์น้ำที่บันทึกใน logbook แตกต่างกับน้ำหนักชั่งจริงใน Landing declaration (LD) เกินกว่า 20 % ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง