หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์

กระดานข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [2021-09-06 ] กระดานข่าวประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 [2021-07-20 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 [2021-07-04 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 [2021-07-04 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564 [2021-06-02 ] กระดานข่าว ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 [2021-05-16 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ [2021-05-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจง แนะนำ ให้คำปรึกษา ตักเตือน วิธีการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง [2021-05-11 ] กระดานข่าวประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 [2021-05-01 ] หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์  [2021-04-30 ]

หัวหน้าศจร.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์  

 เผยเเพร่: 2021-04-30  |  อ่าน: 158 ครั้ง


วันที่ 20-21 เมษายน 2564 นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง พร้อมด้วยนายธวัช ทิพย์ลักษณ์ เจ้าพนักงานสื่อสาร นายทรงสุข แสงประทุม เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือประมงพานิชย์ จำนวน 7 ลำ เป็นเรือเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 1 ลำ อวนลากคานถ่าง 4 ลำ อวนลากคู่ 2 ลำ ตรวจคนประจำเรือ จำนวน 38 คน เป็นสัญชาติไทย 23 คน พม่า 14 คน และกัมพูชา 1 คน โดยเรือตรวจการประมงทะเล 608 ผลการตรวจสอบ เรือประมง เครื่องมือทำการประมง คนประจำเรือ และเอกสารประจำเรือ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำความผิดแต่ประการใด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง