ร้านจำหน่ายอาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ


ร้านจำหน่ายอาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ 


ชื่อร้าน : ราชาปลาทอง บางใหญ่
สินค้า : อาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ
ที่อยู่ : 61/403 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 02-903 0712, 081-987 7344
Facebook : ราชาปลาทอง บางใหญ่
Shopee : ราชาปลาทอง-petshop

 

ชื่อฟาร์ม : นายภควร การย์บรรจบ
สินค้า : ปลาปอมปาดัวร์, อาหารปลาปอมปาดัวร์
ที่อยู่ : 77/33 ซอยนนทบุรี 52 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 098-245 2451
Facebook : Pakavon Karnbunchob

 

ชื่อฟาร์ม : 
สินค้า : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Facebook :