ฟาร์มจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม 


ชื่อฟาร์ม : Koi Mart Farm (บริษัท โค่ย มาร์ท ฟาร์ม จำกัด)
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลาคาร์ฟ (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
ที่อยู่ : 46/81 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-964 9595
Facebook : KoiMartFarm

 

ชื่อฟาร์ม : Somkiat Discus Farm
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลาปอมปาดัวร์
ที่อยู่ : 70/459 หมู่ที่ 3 ซอยกันตนา ถนนกาญจนาภิเษก หมู่บ้านพฤกษา 16 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 081-206 9187

 

ชื่อฟาร์ม : Sangkaew Stingray
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลากระเบนน้ำจืด, ปลาหมอสี
ที่อยู่ : 27/81 หมู่ที่ 11 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 089-662 7093

ID WeChat : KAEWTF

 

ชื่อฟาร์ม : Wudthishad's farm
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลาหมอสี, ปลาปอมปาดัวร์
ที่อยู่ : 12 ซอยนนทบุรี 42 ถนนสนามบินน้ำ หมู่ที่ 1    ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 085-948 6688
Facebook : Wudthishad's farm

 

ชื่อฟาร์ม : Pang Betta
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลากัด
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ : 081-980 4288
Facebook : Oh Naktong (Bardotga)

 

ชื่อฟาร์ม : 
ชนิดสัตว์น้ำ : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Facebook :