ร้านจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อบริโภค


ร้านจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อบริโภค 


ชื่อร้าน : อ๊อดปลาเค็ม
สินค้า : ปลาเค็มอบโอโซน, กะปิกุ้ง
ที่อยู่ : หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 9/3 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-769-3823
Facebook : อ๊อดปลาเค็ม ปลาเค็มอบโอโซน
LnwShop : นวัตกรรมปลาเค็มอบโอโซน
Shopee : อ๊อดปลาเค็ม
Shop24 : อ๊อดปลาเค็ม

 

ชื่อร้าน : ที่ฟาร์ม
สินค้า : กุ้งสด, หมึกสด
ที่อยู่ : 33/6 หมู่ 7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-500-9556
Facebook : ที่ฟาร์ม Tfarm

Line : @tfarm
IG : tfarm.official

 

ชื่อร้าน : 
สินค้า : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Facebook :