ฟาร์มจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อบริโภค


ฟาร์มจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อบริโภค 


ชื่อร้าน : อ๊อดปลาเค็ม
สินค้า : ปลาเค็มอบโอโซน, กะปิกุ้ง
ที่อยู่ : หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 9/3 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-769 3823
Facebook : อ๊อดปลาเค็ม ปลาเค็มอบโอโซน
LnwShop : นวัตกรรมปลาเค็มอบโอโซน
Shopee : อ๊อดปลาเค็ม
Shop24 : อ๊อดปลาเค็ม

 

ชื่อร้าน : 
สินค้า : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Facebook :