ฟาร์มจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ


ฟาร์มจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 


ชื่อฟาร์ม : ลีรุ่งเรืองฟาร์ม
ชนิดสัตว์น้ำ : ปลาดุก, ปลาบึก
ที่อยู่ : 104/5 ซอยกันตนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 081-924 2122
Facebook : ปลาบึกและปลาดุก ลีรุ่งเรืองฟาร์ม

 

ชื่อฟาร์ม : Reptarian
ชนิดสัตว์น้ำ : ลูกจระเข้, เต่าอัลลิเกเตอร์
ที่อยู่ : 78/612 ซอย 2 ถนน 340 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ : 097-110 1634
Facebook : Reptarian

 

ชื่อฟาร์ม : 
ชนิดสัตว์น้ำ : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
เว็บไซต์ :