ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

  • [2021-08-19] วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ.2564 และร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) [2021-08-11] วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2021-08-10] วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ [2021-07-16] ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 [2021-07-13] วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบปลาอาโรวาน่า [2021-07-08] Q&A เรื่องการนำเข้า - ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำมีชีวิตตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 [2021-06-28] กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด) ( 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ) [2021-06-28] กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่) ( 1 - 9 กรกฎาคม 2564 ) [2021-06-07] ไต้หวันแจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากประเทศไทย [2021-05-07] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564

    ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค