ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

  • [2020-11-02] ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [2018-03-02] หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา [2018-02-22] องค์ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น (ทางกายภาพ) [2018-02-22] การวิเคราะห์เส้นทางนำเข้า-ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ [2018-02-12] ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการร่วมช่องจอม  ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย [2018-02-12] ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ [2017-07-17] ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [2017-02-28] ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ

    ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 


    ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญประชุมผู้ประกอบการ หรือผู้แทน นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา