">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 434

  • อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)
  • [2022-01-04] โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน [2021-09-29] วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รวมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว [2021-09-28] วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเลี้ยง การอนุบาล การจำหน่าย การขนส่ง ของเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19 ตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลของกรมประมงให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2021-09-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และร่วมปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว หอยชักตีน จำนวน 20,000 ตัว และปลากะพงทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [2021-06-30] ราคาลูกพันธุ์ปลากะพงทอง [2021-06-24] 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ผู้นำชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน และประชาชน [2021-06-11] วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา รัตนะ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเลี้ยง การอนุบาล การจำหน่าย การขนส่ง และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการ ซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ของเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19 [2021-06-04]  ปลากะพงทอง ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-06-04] กรมประมง พร้อมแล้ว ซื้อขายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ FISHERIESFRY SHOP [2021-06-01] วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา

    อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) 

     เผยเเพร่: 2021-06-01 |  อ่าน: 297 ครั้ง


    อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)

                       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็นหมึกสายวงฟ้าขายปะปนกับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ ทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน หากพบเห็นให้รีบหลีกเลี่ยงห้ามสัมผัสและบริโภคเด็ดขาด สังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที หรือสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร 0 2141 1333 หรือสายด่วน โทร 1310